Oortkaten

I oktober-november 1944 var danske fanger med til at grave pansergrave langs landevejen til gik fra Elben op for et trinbrædt ved navn Oortkaten.
Hertil blev fanger kørt hver dag kreaturvogne fra Neuengammelejren.

Pansergraven skulle forestille at blive til en del af det håbløse forsvar omkring Hamborg.

Dengang stod russerne ved Warzawa og de allierede lidt syd for Arnhem. Men tyskerne vidste åbenbart allerede, hvorhen det bar.

Et besøg ved Oortkaten hørte til de fleste pilgrimrejser..

Aage Kirk og Karl Salling genbesøger Oortkaten i 1960 smalfilm

Kaj V. Dahl 60741 om arbejdet i Oortkaten 1944