Emil Scharnweber

Scharnweber var så vidt vides den første af Versenfangerne til at udgive et hæfte med hans dagbogsoptegnelser om hans oplevelser i Tyskland.

Det var indbundet og i folio format. Er dateret 1945.