Barfods spørgeskemaer

Jørgen Barfod udsendte i 1948 spørgeskemaer til tidligere KZ-fanger omkring deres fangenskab i Tyskland.
Det var dog kun et fåtal af fanger, der returnede besvarelserne.

Desuden vides, at der eksisterer/har eksisteret flere, som blev brugt i landssvigerretsager efter krigen.


54604 Ole Henrik Krabbe

60766 Anders Helmuth Lindegaard

60768 Paul Erik Holt         

60784 Victor Christiansen

60818 Axel Rambøll

60844 Jørgen Herman Jørgensen

60856 Emil Scarnweber

60857 Jens Einar Paulsen

60860 Eli Kristen Karl Hansen

60885 Hans Frederik Jespersen Petersen

60890 Frederik Olesen

60893 Jens Martin Sørensen

60896 Skræppenborg-Nielsen

60905 Morten Arnvig Ruge

60915 Peter Johannes Wethje

60921 Børge Emil Pedersen

Udfyldt, men aldrig afleveret

60801 Anders Peter Petersen – fundet af barnebarn Anders-Henrik Petersen

Andre samtidige dokumenter:

Omtale i Berlingske af Erik Jacobsen, fangernes talsmand

 Nils Johan Jacobsen

 Willy Etlar Madsen