Fra en tidlig pilgrimstur 1957

 

 

   

Langs vejen mellem Lejren og landsbyen Versen var der en smalsporsbane

Broen i Meppen

Nord Süd Strasse

Købmandsforretningen

Kroen i Versen

Versen-lejren på afstand